Alma insolvence v.o.s. vznikla 16. 5. 2018, když zakládajícími ohlášenými společníky byl JUDr. Aleš Jirásek a JUDr. Marta Procházková. Jejímu vzniku předcházela dlouholetá spolupráce zakládajících společníků v oblasti insolvenčního práva.


JUDr. Aleš Jirásek

JUDr. Aleš Jirásek absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2005 studoval mezinárodní právo na Universidad Autónoma de Madrid. Po ukončení studií působil ve Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., kde se specializoval především na právo obchodních společností, mezinárodní závazkové vztahy a pracovní právo. Od dubna 2010 poté pracoval v mezinárodní kanceláři Moreno Vlk & Asociados se zaměřením na Španělsko a země Latinské Ameriky a zastupovaní před soudy v obchodních a civilních věcech. Na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze úspěšně složil rigorózní zkoušku. Od roku 2012 působí také jako insolvenční správce.

Jazykové schopnosti
Španělština, angličtina

jirasek@juristas.cz

JUDr. Marta Procházková

JUDr. Marta Procházková absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. V akademickém roce 2012-2013 studovala na univerzitě Pablo de Olavide ve Španělsku v rámci programu Erasmus. Po návratu ze zahraničí začala pracovat v advokátní kanceláři JUDr. Aleše Jiráska, ve které následně působila jako advokátní koncipient. V rámci své praxe se zaměřovala zejména na insolvenční právo a zastupování před soudy v civilních věcech. V roce 2018 úspěšně složila na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci rigorózní zkoušku. Od roku 2018 působí jako advokátka a insolvenční správkyně.

Jazykové schopnosti
Španělština, angličtina

prochazkova@juristas.cz