Insolvenční právo

 • příprava insolvenčních návrhu pro dlužníky i věřitele, včetně návrhů na povolení oddlužení či reorganizace
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení, přihlášky pohledávek, zastupování ve věřitelských orgánech
 • insolvenční správce
 • Likvidace obchodní korporace

 • příprava a realizace dobrovolných likvidací obchodních korporací, výkon činnosti likvidátora, případně poradenství pro likvidátory
 • výkon funkce likvidátora při nucených likvidacích nařízených soudem
 • zastupování věřitelů při likvidaci obchodní korporace
 • Likvidace pozůstalosti

 • výkon funkce likvidačního správce
 • zastupování věřitelů při likvidaci pozůstalosti, přihlášky pohledávek, zastoupení na jednání k přezkoumání pohledávek
 • Správa pozůstalosti

 • výkon funkce správce pozůstalosti v řízení o pozůstalosti