Jindrisska vez

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře specializující se na insolvenční právo a činnost insolvenčních správců, likvidačních správců při likvidacích pozůstalostí a likvidátorů obchodních korporací

Naše advokátní kancelář poskytuje specializované právní služby na území České republiky českým i zahraničním klientům, zejména z oblasti Španělska a Latinské Ameriky.

Klientům nabízíme právní podporu, včetně přípravy právních dokumentů, vypracovávání právních analýz a zastupování klientů před soudy a jinými státními úřady, a to zejména v oblasti práva insolvenčního (konkurs, reorganizace, oddlužení), v oblasti likvidací obchodních korporací a likvidací pozůstalostí. Dále vykonáváme správu majetku související s výkonem funkce insolvenčního správce, likvidátora, likvidačního správce či správce dědictví.

Informace o možnosti mimosoudního řešení sporů mezi advokátem a klientem - spotřebitelem
Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora. Podrobnější informace můžete nalézt přímo na stránkách České advokátní komory v sekci "Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů".